< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Plant en Gewas

Department

Tijdsduur:1 jan 2018 →  Heden
Organisatieprofiel:Kennis genereren en onderwijs verstrekken over het creëren, eco-fysiologisch functioneren en telen van gezonde planten en gewassen in dynamische, maatschappelijk verantwoorde teeltsystemen. BW21 is actief in volgende onderzoeksdomeinen: plantenverdeling en veredelingsonderzoek, vermeerdering van planten en gewassen in vivo en in vitro, telen van gezonde gewassen in duurzame eco-efficiënte productiesystemen, herbologie, fytopathologie, entomologie, acarologie, beredeneerde gewasbescherming, bio-stimulantia, groei- en predictiemodellen, planten(eco)fysiologie en agro-ecologie, sensortechnologie, technische, ecotechnische en biotechnische innovaties, tropische landbouw, ethnobotanie, glastuinbouw.
Trefwoorden:Gewassen, Planten
Disciplines:Productie van landbouwgewassen, Productie van landbouwdieren