< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Laboratorium voor Neuropathologie

Lab

Tijdsduur:1 apr 2016  →  Heden
Organisatieprofiel:

Laboratorium voor Neuropathologie

 

Het laboratorium voor Neuropathologie onderzoekt de pathogenese van neurodegeneratieve aandoeningen. Onze focus ligt op de ziekte van Alzheimer en amyotrofische laterale sclerose. Door het verwerven van nieuwe inzichten in de pathogenese van deze ziekten hopen we nieuwe therapeutische doelwitten te kunnen identificeren.

We bestuderen morfologische en biochemische aspecten van pathologische eiwitten in deze neurodegeneratieve ziekten gebruik makend van humaan autopsieweefsel (hersenen en ruggenmerg). Hierbij focussen we op de distributie en biochemische aggregatie van β-amyloid, tau, TDP-43 en dipeptide repeat eiwitten. We maken ook gebruik van experimentele modelsystemen zoals muis modellen en celcultuur systemen om deze morfologische en biochemische bevindingen op functioneel niveau verder te onderzoeken. Ten slotte zijn we betrokken bij klinisch-pathologische studies waarbij PET-tracers gevalideerd worden in neurodegeneratieve aandoeningen.

 

Projecten:

1. De rol van de maturatie van proteïne aggregaten bij de ziekte van Alzheimer en andere neurodegeneratieve aandoeningen en het potentieel in de differentiële diagnostiek en voor het monitoren van de progressie van de ziekte. (ondersteund door FWO)

2. Intracellulaire dynamiek van aandoeningsgeassocieerde proteïnen in amyotrofische laterale sclerose (Coöperatie project met L. Van den Bosch, P. Van Damme (Laboratorium voor Neurobiologie (Experimentele Neurologie)) en T. Vercruysse (Rega Instituut) (ondersteund door KU-Leuven C1)

3. Vlaams initiatief voor Netwerken voor Dementie Onderzoek. WP2 Gedistributeerde dementiebiobank voor translationeel onderzoek. (als onderzoekspartner van R. Vandenberghe (Experimentele Neurologie)) (ondersteund door de Vlaamse Overheid)

Trefwoorden:Neuropathologie, Ziekte van Alzheimer, Amyotrofe laterale sclerose, Amyloïd, Tau
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering