< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Internationale Politiek (IP)

Research Group

Tijdsduur:1 sep 2007 →  Heden
Organisatieprofiel:Een eerste groot onderzoeksthema is global governance, en meer bepaald regelgeving door niet-staatsactoren (Kerwer), met als voornaamste toepassing besluitvorming op vlak van standaarden binnen het internationaal financiewezen [boek in 2012; en aanvraag voor onderzoeksbeurs in Duitsland]. Verder is er interdisciplinair onderzoek naar het theoretiseren van internationale organisaties als associaties van staten.Een tweede groot onderzoeksthema is internationale veiligheid (Sauer), en meer bepaald onderzoek aangaande nucleaire proliferatie (o.a. over de snelheid en de dreiging [ISA panel 2012], en een doctoraat over oorzaken van (niet-)proliferatie), en wapenbeheersing (o.a. invloed van missile defense op wapenbeheersing, vb boek 2011). Verder wordt ook een onderzoekslijn over de impact van de opkomende machten (Brazilie, Z-Afrika, Turkije, Egypte) op het nucleair ontwapenings,- en nonproliferatieregime opgestart [aanvraag onderzoeksbeurzen]. Ook wordt een politiek theoretisch doctoraat geschreven aangaande het concept (democratische) vrede vanuit een historisch-sociologisch/constructivistische invalshoek.Een derde en laatste groot onderzoeksthema is diplomatie (Melissen), meer bepaald publieke diplomatie en economische diplomatie, gedeeltelijk toegespitst op Azië (China, O-Azië). Ook het thema van sub-statelijke diplomatie wordt geanalyseerd. Verschillende boeken en artikels werden recent gepubliceerd of liggen klaar om gepubliceerd te worden. Vier doctoraatsstudenten werken op deze thema's.De postdoctorale medewerkers van de onderzoeksgroep werken op de volgende thema's: geopolitiek en energie; en Oost-Azië (met focus op Japan).Methodologisch wordt door het merendeel van de leden van de onderzoeksgroep voornamelijk gewerkt met kwalitatieve methoden (vnl. case-studies, al dan niet in vergelijkend perspectief), en kan het merendeel van het onderzoek als theorie-gestuurd empirisch onderzoek gedefinieerd worden.
Trefwoorden:GLOBAAL BESTUUR, NUCLEAIRE PROLIFERATIE, ECONOMISCHE DIPLOMATIE, PUBLIEKE DIPLOMATIE, INTERNATIONALE VREDE EN VEILIGHEID, GEOPOLITIEK, INTERNATIONALE FINANCIËN
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen, Andere sociale wetenschappen, Archeologie