< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Instituut voor Verbintenissenrecht

Research Group

Tijdsduur:1 jul 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het onderzoek van het Instituut heeft betrekking op het algemeen verbintenissenrecht (contractenrecht, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het algemeen regime van de verbintenis) en het consumentenrecht. Het onderzoek situeert zich rond de volgende onderzoekslijnen:

 • de sanctionering van onrechtmatige bedingen (o.a. nietigverklaring);

 • de remedies bij niet-nakoming van de overeenkomst en de beëindiging van de overeenkomst ( schadebedingen, prijsvermindering, ontbinding, ontbindende voorwaarde, opzegging, …) en de bedingen die remedies organiseren;

 • de vertegenwoordigingsfiguur in de meest ruime zin;

 • het contractueel evenwicht en de contractuele technieken van consumentenbescherming;

 • meerpartijenovereenkomsten en samenhangende overeenkomsten;

 • de invloed van Europa op het verbintenissenrecht en de toekomstige hervorming en modernisering van het verbintenissenrecht, geïnspireerd door de Franse hervormingsplannen en de initiatieven tot eenmaking van het Europees privaatrecht;

 • de vertrouwensleer in alle fases van het contract;

 • de leer van het verbod op rechtsmisbruik en de goede trouw;
 • het adagium fraus omnia corrumpit;
 • de raakvlakken tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid (o.a. bij derdenwerking van contracten (bv. derdemedeplichtigheid) en samenloop);
 • procedurele aspecten van het aansprakelijkheidsrecht (o.a. bewijs, herstel van schade);
 • de rol van de rechter in het contract.
Trefwoorden:obligations
Disciplines:Rechten, Andere rechten en juridische studies