< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Instituut Joodse Studies

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Letterkunde
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:De kernopdracht van de onderzoeksgroep "Instituut voor Joodse Studies" is gesitueerd in het uitbouwen van een interdisciplinair, internationaal ingebed studiecentrum met als voorwerp de studie van het jodendom in de breedste betekenis van de term en vanuit een veelheid aan benaderingen. Om deze zending te realiseren, verricht het Instituut voor Joodse Studies wetenschappelijk onderzoek en voorziet het in wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening binnen zijn competentiegebied door het organiseren van (post)academische vorming ("minor joodse studies" voor BA L&W, taalcursussen, lezingenreeks) en door het inrichten van onder andere voordrachten, studiedagen en workshops, colloquia en/of congressen. Voor alles betracht het Instituut openheid en verscheidenheid, zowel in de benaderingen en doelstellingen die het hanteert als in zijn werking. Het Instituut voor Joodse Studies ziet zichzelf als een forum voor interactie tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines in interdisciplinair onderzoek, tussen academici en studenten uit Vlaanderen en hun buitenlandse collega's, tussen de universiteit en heterogene bevolkingsgroepen in de samenleving. Het spanningsveld waarbinnen het Instituut voor Joodse Studies werkt, wordt bepaald door de interesse en de aandacht voor een bijzondere, historisch gegroeide levensvorm en cultuur enerzijds en door de keuze om deze belangstelling ontwikkelingsruimte te geven binnen de academische context anderzijds. Een belangrijke dimensie van de onderzoeksinspanningen krijgt vorm in het contractonderzoek van de doctoraatsstudenten en/of post-doctorale onderzoekers.
Trefwoorden:HOLOCAUST, DUITS-JOODSE LITERATUUR, JOODSE STUDIES, JOODSE LITERATUUR, JOODSE CULTUUR, HEBREEUWS, JIDDISH
Disciplines:Curatoriële en aanverwante studies, Geschiedenis, Andere geschiedenis en archeologie, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie in de filosofie, Filosofie, Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd, Kunststudies en -wetenschappen, Artistiek ontwerp, Audiovisuele kunst en digitale media, Erfgoed, Muziek, Theater en voorstelling, Visuele kunsten, Andere kunsten, Productontwikkeling, Studie van de regio's