< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Immunologie

Research Group

Tijdsduur:1 jan 2019 →  Heden
Organisatieprofiel:Het fundamenteel onderzoek van de onderzoeksgroep immunologie situeert zich heden vooral binnen het facultaire speerpunt rond inflammatie. De focus ligt hierbij vooral op de studie van activatie en inhibitiemechnismen van basofielen en mastcellen en wordt ondersteunt door 2 Fundamentele Klinische Mandaten. Aan de hand van functionele flowcytometrie wordt nagegaan hoe basofielen en gekweekte humane mastcellen reageren op tal van stimulie en hoe we die activatie kunnen beïnvloeden. Klinische entiteiten die daarbij bestudeerd worden zijn allergieën (geneesmiddelen, voedsel), mastocytose en reumatoïde artritis. Met betrekkeng tot de pathomechanismen van voedselallergie werd recent gestart met een studie betreffende pinda-allergie uitgevoerd door een FWO-aspirant Het translationele en klinische onderzoek heeft een disciplinespecifiek karakter maar kent toch aanzienlijke raakvlakken. Binnen de allergologie en kinderallergologie ligt de focus op de optimalisatie van in vitro en in vivo diagnostiek van complexe allergieën en het bestuderen van het effect van allergeenspecifieke immunotherapie. Het betreft vooral onderzoek betreffende geneesmiddelen- en voedselallergie en allergie ten opzichte van cannabis sativa (IWT, DOCPRO, Horizon 2020). Het allergiegericht onderzoek kent een nauwe samenwerking met dermatologie. Betreffende auto-inflammatoire aandoeningen loopt er onderzoek naar FMF (IWT). Het onderzoek binnen de reumatologie spits zich vooral toe op het effect van biologicals op diverse immuuncompetente cellen.Zowel het fundamenteel als translationeel/klinisch onderzoek heeft kent in België een vrij unieke positie en wordt internationaal gewaardeerd.
Trefwoorden:REUMATISCHE ARTRITIS, BASOFIELEN, ALLERGIE
Disciplines:Diagnostiek, Immunologie, Laboratoriumgeneeskunde, Moleculaire en celbiologie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Andere translationele wetenschappen