< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Economie

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Macro economie en stabilisatiebeleid: Monetair en budgettair beleid: interactie en coördinatie. Wisselwerking tussen economische prestaties, institutionele factoren en wisselmarkspanningen in transitielanden. Corporatisme en macro-economisch beleid. Arbeidsmarktbeleid: Werking van de arbeidsmarkt in België en Europa: reële en nominale loonrigiditeit, de loonwig. Impact van de EMU op Europese arbeidsmarkt. De overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Schaduweconomie en arbeidsmarkt. Industriële economie: Onderzoek in verschillende sectoren, o.a. de transportsector, telecommunicatie en banksector. Economie van de sportsector (professionele sportclubs, impact van sportmanifestaties). Competitie tussen universiteiten. Innovatie: Strategische O&O beslissingen onder oligopolie. Innovatie in 2-landen groeimodellen met arbeidsmarktimperfecties. Meten van immateriële investeringen. Input- en outputmaatstaven voor innovatie. Gezondheidseconomie: Analyse van de ongelijkheid in gezondheid. Onderzoek naar de consumptie van gezondheidszorg in België en in de EU. Analyse van de financiering van gezondheidszorg in België in internationaal comparatief perspectief. De financiering van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Economische evaluatie van medicamenten en medische technologie. Geschiedenis van het economisch denken: Historische analyse van theorieën over basisinkomen en 'kapitaal. De geschiedenis van het economisch denken in België. Orthodoxe and heterodoxe prijstheorieën. Pioniers van input-output analyse. Efficiëntiemeting via frontierbenadering: Efficiëntiemeting van lokale publieke overheden, banken en transportbedrijven. Bayesiaanse stochastische frontierbenadering voor de berekening van de performantie van beleggingsfondsen, containerterminals e.d.m. Publieke economie: Economie van de niet-hernieuwbare grondstoffen. Publieke financiën van de lokale overheidssector. Overheidscontracten. Regulering en prijszetting in de transportsector. Economie van migratie: Arbeidsmarkteffecten van immigratie. Economische groei en migratie. Economie van criminaliteit: Opsporen van witwaspraktijken met data-mining. Illegale migratie en georganiseerde misdaad. Economische analyse van terrorisme.
Trefwoorden:PUBLIEKE ECONOMIE, MACRO-ECONOMIE, GESCHIEDENIS VAN ECONOMISCH DENKEN, INNOVATIES, GEZONDHEIDSECONOMIE, ARBEIDSMARKT
Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme