< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Criminaliteit & Samenleving

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:9 mei 2012 →  Heden
Organisatieprofiel:

Reeds meer dan dertig jaar wordt aan de vakgroep Criminologie diepgravend onderzoek verricht. Zo werd er onderzoek verricht naar de toepassing van de gevangenisstraf en alternatieve straffen, de rechten van gedetineerden, community oriented policing en de relatie tussen de politie en de bevolking, de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsberoepen, overlastfenomenen, jeugdcriminaliteit en de opsluiting van jongeren en vrouwen in de gevangenis,... Het thema 'veiligheid, politie & de stad' concentreert zich op het criminologisch onderzoek naar sociale veiligheid. Het onderzoek binnen de vakgroep dat zich toelegt op het domein jeugd en justitie is zeer dynamisch en volgt zowel maatschappelijke als wetenschappelijke ontwikkelingen die deze algemene vraagstukken tekenen. Zowel het afgelopen, lopende als toekomstige onderzoek sluit aan bij vier algemene onderzoekslijnen. Binnen het domein van de penologie is er van in het begin van de jaren tachtig onderzoek verricht naar de straftoemeting en de strafuitvoering. In de verschillende projecten komen ze soms afzonderlijk, soms gezamenlijk aan bod. Belangrijke aandachtspunten zijn rechten van gedetineerden, geweld in de gevangenis, de privatisering van de gevangenissen en de evolutie van de gevangenispopulatie, met bijzondere aandacht voor kortgestraften, langgestraften, voorlopig gehechten, seksuele delinquenten, drugs, de (voorwaardelijke) invrijheidstelling en de alternatieven.

Trefwoorden:criminality
Disciplines:Criminologie