< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Tom Van Hout

  • Onderzoeksdoeleinden:Taalkundig etnografisch onderzoek naar communicatie in de publieke ruimte (o.a. professionele communicatie, gemediatiseerde communicatie, de sociale constructie van expertise)
  • Trefwoorden:PROFESSIONELE COMMUNICATIE, MEDIASTUDIES, KENNISMAATSCHAPPIJ, DISCOURSANALYSE (DA), IDENTITEIT, EXPERTISE, JOURNALISTIEK, Letteren
  • Disciplines:Linguïstische antropologie, Journalistiek, Discoursanalyse, Pragmatiek
  • Onderzoekstechnieken:Discoursanalyse, taalkundige etnografie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Kenniswerkers zoals journalisten, consultants, ondernemers, politici en wetenschappers