< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Tom Smits

  • Onderzoeksdoeleinden:Expertisedomein Leraarschap:(1) Vakdidactiek DaF (Deutsch als Fremdsprache) & TEFL (Teaching English as a Foreign Language)(2) (Vreemdetalen)Onderwijs: leer- en communicatiestrategieën, differentiatie, e-learning (CALL)Expertisedomein Taalkunde:(1) Toegepaste taalkunde(2) Variationele taalkunde
  • Trefwoorden:TAALVARIATIE, HET LEREN VAN VREEMDE TALEN, TOEGEPASTE TAALKUNDE, Letteren
  • Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijskunde, Talen, Literatuurwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Onderwijskundig en toegepast taalkundig onderzoek:- kwalitatief en ethnografisch onderzoek (observatie, interview, CA, grounded theory)- casestudies- (quasi-)experimenten- meta-analyse en reviews- action research- mixed methodsVariationeel taalkundig onderzoek:- empirisch onderzoek: survey, interview- corpusanalyse
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Lerarenopleiders- Taalleraren en -leerders- (Toegepast en variationeel) taalkundigen