< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Tapas Kumar Achar

  • Onderzoeksdoeleinden:Ervaren post-doctorale onderzoeker met meer dan 9 jaar onderzoekservaring in synthetische organische chemie. Sterke onderzoeksprofessional met een Ph.D. gericht op hypervalente jodiumchemie van het National Institute of Science Education and Research (NISER), Bhubaneswar, India. Momenteel, verbonden aan Postdoctoral Research Fellow aan de Universiteit van Antwerpen, bezig met fotokatalytische C-H bond functionalisatie na het afronden van mijn ambtstermijn als SERB-National Post-Doctoral Fellow bij Catalysis Laboratory, Indian Institute of Technology (IIT), Bombay, India. Bij IIT Bombay was ik betrokken bij de ontwikkeling van overgangsmetaal-gekatalyseerde distale C-H bond functionalisatiereacties van arenes en de synthese van farmaceutisch relevante heterocycli. Zeer bekwaam in metaalvrije hypervalente jodium-gemedieerde organische synthese en door overgangsmetaal gekatalyseerde transformaties, samen met diverse instrumenten en technieken.
  • Trefwoorden:ORGANISCHE SYNTHESE, INNOVATIES, Scheikunde
  • Disciplines:Chemie van vrije radicalen, Organische chemische synthese, Katalyse, Organische groene chemie, Fotochemie
  • Onderzoekstechnieken:Als een synthetische organische chemicus, mijn doel is om duurzame en eenvoudige synthetische protocollen te ontwikkelen voor synthetisch bruikbare organische moleculen en farmaceutisch relevante heterocyclische steigers (bijv. Carbazol, benzofuran enz.). Om de gesynthetiseerde moleculen te karakteriseren, gebruik ik verschillende analytische technieken, zoals nucleaire magnetische resonantie (NMR), ESI-MS, UV-Vis absorptiespectrofotometer, emissiespectrofotometer, IR-spectrofotometer, HPLC, microCal iTC 200.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Synthetische chemicus uit zowel de academische wereld als de industrie.