< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Remco Sleiderink

  • Onderzoeksexpertise:Remco Sleiderink (°1968) is hoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. In zijn onderzoek richt hij zich vaak op de ontstaanscontext van Middelnederlandse literatuur, met bijzondere aandacht voor het hertogdom Brabant en de dynamiek tussen hof en stad. Ook houdt hij zich intensief bezig met materiële filologie: een geïntegreerde studie van tekst en handschriftelijke overlevering. Andere belangrijke constanten in zijn onderzoek zijn literaire analyse, intertekstualiteit en meertaligheid.
  • Trefwoorden:GESCHIEDENIS VAN HET BOEK, HOFGESCHIEDENIS, MANUSCRIPTEN, GESCHIEDENIS VAN DE MIDDELEEUWEN, MANUSCRIPTSTUDIES, MIDDELEEUWSE LITERATUUR, STADSGESCHIEDENIS, NEDERLANDSE LITERATUUR, Letteren
  • Disciplines:Geschiedenis, Talen, Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de talenstudies, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:divers
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Iedereen