< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Maya Berg

  • Onderzoeksexpertise:Als wetenschappelijk onderzoeksmanager van het Infla-Med Onderzoeksexcellentie consortium (OEC) verken ik voortdurend innovatieve en multidisciplinaire onderzoekssamenwerkingen binnen en buiten het consortium. Hiervoor identificeer ik financieringsmogelijkheden en ondersteun ik het proces van het schrijven van nieuwe fundamentele en toegepaste preklinische onderzoeksvoorstellen voor het Infla-Med consortium. Ik ben ook betrokken bij het projectmanagement van grote internationale projecten (MSCA-ITN, ERA.Net, IMI,....). Het Infla-Med Onderzoeksexcellentie consortium aan de Universiteit Antwerpen voert fundamenteel en translationeel onderzoek naar doelwitten voor de behandeling van ontstekingsziekten door middel van een multidisciplinaire aanpak.
  • Trefwoorden:ONTSTEKING, Farmacie
  • Disciplines:In vitro testen, Niet-klinische studies, Inflammatie
  • Onderzoekstechnieken:uitwerken en begeleiden van projectaanvragen, project management, opzetten van internationale netwerken (H2020), bevorderen van uitwisseling van kennis en expertise
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Binnen- en buitenlandse onderzoeksgroepen die interesse hebben om samen te werken met een onderzoeksgroep van het Infla-Med consortium omtrent een inflammatie-gerelateerde onderzoeksvraag.