< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Koen Verhoest

  • Onderzoeksdoeleinden:Onderzoeksgebaseerde kennis over:- structuur van de overheid - organisatie van publieke taken (verzelfstandiging, samenwerking)- publiek private samenwerking- netwerken en samenwerkingsverbanden tussen overheidsorganisaties onderling of met private / non-profit actoren- publieke sector innovatie door samenwerking van overheidsorganisaties met andere actoren- vertrouwen in meerlagig bestuur; vertrouwen in en binnen de overheid in zijn regulerende taak- coördinatie van transversale en horizontale beleidsproblematieken
  • Trefwoorden:OPENBARE ADMINISTRATIE, OPENBARE ADMINISTRATIE REFORMATIE, PUBLIEK MANAGEMENT, TRUST, OPENBAAR BESTUUR, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Beleid en administratie, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Openbaar bestuur
  • Onderzoekstechnieken:kwalitatief onderzoekkwantitatief onderzoekstatistische analysesQCAQ-sortSNA
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:openbare dienstenandere onderzoekers