< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jean-Pierre Timmermans

  • Onderzoeksexpertise:De interfacultaire onderzoeksgroep heeft de verantwoordelijkheid om de universitaire kernfaciliteit ‘Biomedische microscopische beeldvorming’ uit te bouwen en service te leveren aan de universitaire gemeenschap met betrekking tot microscopische beeldvorming. Beschikbare diensten/expertise: - wetenschappelijke en technische begeleiding bij de planning van nieuwe experimenten die behoren tot de expertise van de kernfaciliteit, en bij de interpretatie van de resultaten - technische en wetenschappelijke begeleiding van onderzoekers en studenten aan de gevarieerde microscoopsystemen van de kernfaciliteit, inclusief de beeldopname, -verwerking en –analyse
  • Trefwoorden:PCR-ANALYSE, CONFOCALE MICROSCOPIE, HISTOLOGIE, LEVENDECEL-BEELDVORMING, ELEKTRONENMICROSCOPIE, MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK, Geneeskunde
  • Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Morfologische wetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:- Infrastructuur, materiaal, kennis en vaardigheden aangaande tal van microscopiesystemen [licht-, fluorescentie-, confocale- en elektronenmicroscopie (scanning en transmissie),…] en hun biomedische microscopische toepassingen - Gevarieerde technieken voor inbedding, snijden en kleuren van lichtmicroscopische preparaten, zowel voor vriescoupes als na paraffine-inbedding - Begeleiden en/of uitvoeren van complexe immunocytochemische multilabeling protocols, alsook verdere visualisatie en interpretatie - Begeleiden en/of uitvoeren van in situ hybridisatie en (kwalitatieve) RT-PCR protocols - Gevarieerde technieken voor inbedding, ultramicrotomie (ook cryocoupes) en contrasteren van transmissie-elektronenmicroscopische preparaten; vervaardigen van rasterelektronenmicroscopische preparaten van zeer gevarieerde biologische specimens - Voorbereiden van preparaten voor TEM via high-pressure freezing en vriessubstitutie - Vervaardigen van levende weefselsneden via een gekoelde vibratoomopstelling en de specifieke verdere verwerking voor live cell experimenten (confocale live cell imaging; elektrofysiologie; …) afhankelijk van de beoogde functionele studies - Via laser capture microdissectie celgroepen of individuele cellen verwerven, met het oog op gebruik in verschillende toepassingen
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:De medewerkers van de onderzoeksgroep Celbiologie en Histologie begeleiden in het kader van de UA kernfaciliteit BMB en in het kader van wetenschappelijke samenwerking verschillende externe onderzoekers (UA groepen en derden) aan de microscoopsystemen van de Kernfaciliteit, en bij het hierbij behorende voorbereidende werk (inbedding, microtomie, kleuren, …).