< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Guy Hans

  • Onderzoeksexpertise:De expertise is gelegen in alle domeinen van acute en chronische pijnklachten, alsook de transitie van acute naar chronische pijn. Bijzondere expertise in het domein van de neuropathische pijnklachten maar tevens in ontwikkeling en toepassing van e-health en m-health in nociceptieve condities.
  • Trefwoorden:PIJNSTILLING, TELE-WAAKZAAMHEID, Geneeskunde
  • Disciplines:Anesthesiologie in algologie, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde
  • Onderzoekstechnieken:diermodellen voor acute en chronische pijn, kwantitatief sensorieel onderzoek, farmacologisch onderzoek en onderzoek omtrent e-health en m-health toepassing in nociceptieve omstandigheden.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Farmacologische bedrijven, patiëntenorganisaties en zeker ook overheidsinstanties.