< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Dimitri Mortelmans

  • Onderzoeksexpertise:Diensten op onderzoekskundig gebied - Onderzoek en dienstverlening over echtscheiding - Onderzoek en dienstverlening over de combinatie arbeid-gezin - Onderzoek en dienstverlening over vaderschap - Onderzoek en dienstverlening over loopbanen - Onderzoek en dienstverlening met behulp van survey-onderzoek - Onderzoek en dienstverlening met behulp van register-gegevens - Onderzoek en dienstverlening over longitudinale analyse - Onderzoek en dienstverlening over panel data en -analyses - Onderzoek en dienstverlening over kwalitatief onderzoek (Grounded Theory) - Onderzoek en dienstverlening over NVivo in QDA Diensten op methodologisch gebied met inbegrip van methodologische en statistische adviesverlening, onderwijs over basis- en gevorderde statistiek en kwalitatieve onderzoeksmethodologie (interviews, focus groups, QDA met NVivo, Grounded Theory). Diensten op beleidsvoorbereidend gebied - Dienstverlening op het beleidsdomein gezin - Dienstverlening op het beleidsdomein arbeid in zoverre het de combinatie arbeid-gezin betreft
  • Trefwoorden:SCHEIDING, LONGITUDINALE ANALYSE, MULTIVARIATE STATISTIEK, KWALITATIEF ONDERZOEK, MAATSCHAPPIJLEER VAN FAMILIE, ARBEIDSSOCIOLOGIE, PANEL DATA, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Dataverzameling en data estimation methodologie, computerprogramma's, Toegepaste sociologie, Gezins- en huishoudstudies, Demografie niet elders geclassificeerd, Beleid en administratie, Beleid en administratie niet elders geclassificeerd, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologische methodologie en onderzoeksmethoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Generaties en relaties tussen generaties, Sociologie van gezin, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid niet elders geclassificeerd, Andere sociologie en antropologie
  • Onderzoekstechnieken:1. Beschikbare expertise op softwaregebied - SAS -Nvivo 2. Beschikbare expertise - Kwantitatieve onderzoeksmethoden - Multivariate statistiek - Correspondentie-analyse - Categoriale statistiek (Logistische regressie, log-lineaire tabellenanalyse) - Latente klassenanalyse - Structurele vergelijkingsmodellen - Longitudinale analysemethoden - Latente groeimodellen - Event History Analyses - Optimal Matching Analyse (Sequentie-analyse) 3. Beschikbare expertise - Kwalitatieve onderzoeksmethoden - Kwalitatieve steekproeftrekking - Interviewen - Kwalitatieve codering - Kwalitatieve analyse (Grounded Theory benadering) - QDA met NVivo
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Beleidsmakers - Onderzoekers in de sociale wetenschappen - Studiebureaus