Zoek expertise

1 - 10 of 14 resultaten

Zoek term:

Fundamentele rechten centrum Vrije Universiteit Brussel

" De onderzoeksgroep Mensenrechten coordineert en centraliseert de vele aan mensenrechten gekoppelde onderzoeksprojecten in de Rechtsfaculteit. Zowel de theorie van de mensenrechten, de nationale wetgeving inzake mensenrechten (grondwettelijk recht, strafrecht, civiel recht, ...) en Internationaal humanitair recht worden samen gebracht met als doel het ontstaan en het stimuleren van geintegreerde mensenrechten onderzoeksprojecten"

Internationaal en Europees recht Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

"Het onderzoek op het gebied van het internationale recht richt zich voornamelijk op vier verschillende velden. Het recht van de zee, het recht van internationale organisaties, het regionale internationale recht in Afrika en Oost-Europese rechtsstelsels. Met betrekking tot het recht van de zee zijn de belangrijkste gebieden de verontreiniging van de zee, de visserij, de Belgische staat , de Oostzee-regio en de maritieme afbakening. Wat de ...

Leuvens Centrum voor Global Governance Studies KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Leuvens Centrum voor Global Governance Studies bevordert baanbrekende projecten in de rechten, economie en politieke wetenschappen en stimuleert interdisciplinaire, cross-cutting onderzoeksinitiatieven bij het nastreven van oplossingen voor 'real world problems'. De sectoroverstijgende initiatieven zijn thematische projecten waarrond universiteitsonderzoekers hun krachten bundelen over disciplines heen om antwoorden te bieden op complexe ...