Zoek expertise

1 - 10 of 10 resultaten

Zoek term:

Leuvens Centrum voor Global Governance Studies KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Leuvens Centrum voor Global Governance Studies bevordert baanbrekende projecten in de rechten, economie en politieke wetenschappen en stimuleert interdisciplinaire, cross-cutting onderzoeksinitiatieven bij het nastreven van oplossingen voor 'real world problems'. De sectoroverstijgende initiatieven zijn thematische projecten waarrond universiteitsonderzoekers hun krachten bundelen over disciplines heen om antwoorden te bieden op complexe ...

Onderzoekseenheid Internationaal en Europees Recht KU Leuven

Verantwoordelijke

Deze onderzoekseenheid bestaat uit: het Instituut voor Europees Recht, het Instituut voor Internationaal Recht en het Instituut voor Internationaal privaatrecht.

Het onderzoek van de eenheid behelst het Europese (institutionele) recht, het Internationaal Publiekrecht en het Internationaal Privaatrecht (internationale litige: bevoegdheid en toepasselijk recht).