Zoek expertise

1 - 10 of 193 resultaten

Zoek term:

Menselijke Ecologie Vrije Universiteit Brussel

"Het lopende onderzoek is geconcentreerd rondan: 1. Interdisciplinair instrumenten voor milieubeheer waaronder milieueffectrapportage (MER) (bv. de evaluatie van de mer-procedures en milieu impact statements (EISs), de ontwikkeling van de MEB-richtlijnen en aanbevelingen voor goede praktijken, strategische milieubeoordeling (SMB), SMB en duurzame stedelijke ontwikkeling); 2. Milieu en gezondheid (hoofdzakelijk in verband met de praktische ...

Milieu en Samenleving (M&S) Universiteit Antwerpen

Milieu & Samenleving staat voor … • een beter begrip van milieu- en socio-technische vraagstukken • door sociologisch onderzoek, samen met actoren uit het werkveld en met andere wetenschappelijke disciplines• steeds op een professionele afstand "gedreven door het maatschappelijke vraagstuk achter het probleem" • geïnspireerd door hedendaagse inzichten uit de sociale- en beleidswetenschappen. Méér weten ? Onze onderzoeksgroep legt zich sedert ...