De Vlaamse proefcentra doen toegepast wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en bieden een ruime waaier aan diensten en adviezen voor landbouwers en telers van gewassen. Zij vormen een brug tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijkvoorlichting. Door diverse praktijkgerichte proeven wordt theoretisch onderzoek vertaald naar praktijkkennis, demonstratieve voorlichting en actuele informatie.

Voorlopig leveren volgende proefcentra onderzoeksgegevens aan het FRIS onderzoeksportaal: