Technische informatie over het FRIS Onderzoeksportaal

Het FRIS Onderzoeksportaal is het uithangbord van het FRIS programma, maar er zit uiteraard veel meer onder de motorkap dan alles wat je hier online kan zien. Om de FRIS motor draaiend te houden zijn we voortdurend bezig om FRIS achter de schermen te verbeteren. We doen ons uiterste best om de FRIS backend zonder belemmeringen verder te ontwikkelen, maar we kunnen niet voorkomen dat soms onverwacht bepaalde issues onverwachts opduiken. In dat geval proberen we deze zo snel mogelijk op te lossen.

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en eventuele onregelmatigheden.

Wil je een probleem signaleren? Dan zijn we altijd bereikbaar via  support.fris@vlaanderen.be .

Recente ontwikkelingen

 

Optimalisatie van de zoekmachine

Recent hebben we backend de zoekmachine verbeterd, waardoor:

- de doorstroom van gegevens naar het FRIS Onderzoeksportaal vertraging opliep. Hier zijn we bezig aan een inhaalbeweging. Dit tijdelijk probleem zal in de toekomst opgelost zijn.

- de doorstroom van data naar de web services vertraging opliep en zorgde voor inconsistenties. Aanvoer naar FRIS was geen probleem, maar de data terug opvragen vanuit FRIS lukte niet, waardoor het leek of de gegevens niet verwerkt werden. Ook dit zal in de toekomst geen probleem meer zijn.

 

Perfectionering van de webservices

De performantie en datadoorstroming bij de webservices wordt verbeterd.

We werken momenteel aan:

- een verbeterd pagineringsmechanisme

Opvragen van data gaf soms problemen, indien gewerkt werd met bepaalde criteria. Dit is nu opgelost.

- verhoging van de performantie: 

Als grote hoeveelheden data opgevraagd werden, gaf het systeem een foutmelding. Dit zou nu niet meer mogen voorkomen.

- toevoeging van informatiefilters bvb. ‘last modified date’ van een dataleverancier: 

Dit moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid van data gemakkelijker kan opgeladen worden en dat gefilterd kan worden op ‘dataprovider id’ in combinatie met de ‘last modified date’ van de eigenlijke dataleverancier en niet de ‘last modified date’ van bvb. Unpaywall.