< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Waarom zijn studenten bereid mee te werken met politie en de verkeerswet na te leven? De rol van het vertrouwen in politie, afschrikking en persoonlijke moraal nader onderzocht

Boekbijdrage - Boekabstract Conferentiebijdrage

Achtergrond De vraag waarom mensen bereid zijn de wet na te leven en mee te werken met politie krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Volgens het procedureel rechtvaardigheidsmodel is dit te wijten aan het feit dat wanneer burgers er vertrouwen in hebben dat politie hen eerlijk en rechtvaardig behandelt, deze burgers de politie zullen percipiƫren als een legitieme politie die respect en gehoorzaamheid verdient. De perceptie dat politie legitiem is, is noodzakelijk opdat politie autoriteit kan afdwingen en burgers bereid zijn om de wet na te leven en mee te werken met politie. Dit model werd reeds meermaals getoetst op voornamelijk volwassenpopulaties in Angelsaksische context. Doel Deze studie heeft tot doel het procedureel rechtvaardigheidsmodel te toetsen op een studentenpopulatie in de Belgische context. Naast de rol van de procedurele rechtvaardigheid ter verklaring van het naleven van de verkeerswet en de bereidheid mee te werken met politie worden ook de rol van afschrikking en persoonlijke moraal nader onderzocht. Methode De toets gebeurt aan de hand van padmodellen met behulp van surveydata die werden verzameld in het academiejaar 2011-2012. Resultaten De resultaten suggereren dat afschrikking niet werkt. De rol van de persoonlijke moraal en van procedurele rechtvaardigheid blijken daarentegen wel belangrijk ter verklaring van de bereidheid tot het naleven van de verkeerswet en het meewerken met politie. Conclusies We wensen de resultaten te nuanceren door enkele kritische opmerkingen te formuleren.
Boek: NVC congres, Abstracts
Pagina's: 71 - 72
Jaar van publicatie:2013