< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Typologieen van seksuele moord: een literatuurstudie

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Op basis van een literatuurstudie wordt een overzicht gegeven van de typologieën van seksuele moord. Een onderscheid wordt gemaakt tussen algemene typologieën, die gelden voor alle seksuele moordenaars, en specifieke typologieën, die een onderscheid maken naargelang het slachtoffertype dat de seksuele moordenaar viseert. Op basis van de gelijkenissen tussen de bestaande typologieën wordt een voorlopige uniforme typologie van seksuele moordenaars voorgesteld, met volgende onderverdeling: de sadistische seksuele moordenaar, de seksuele moordenaar gedreven door woede en wraak en de seksuele moordenaar gedreven door seksuele activiteiten met het slachtoffer. Het onderzoek naar de verschillende typologieën van seksuele moord, kent echter een aantal beperkingen op het vlak van betrouwbaarheid, validiteit en selectiviteit van steekproeven. Vooralsnog is de validiteit van de typologieën laag. Verder toekomstig onderzoek is nodig naar de verschillende types seksuele moordenaars, waarbij er meer dan tot nog toe gestreefd wordt naar een integratie met het onderzoek en de theorievorming over de etiologie van seksuele moord.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Seksuologie
ISSN: 0167-5915
Volume: 37
Pagina's: 81 - 94
Jaar van publicatie:2013