< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Transitie verreist co-creatief werken. De ontdekking en de bepaling van acties die de verweving in steden ondersteunen.

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Deze paper vertrekt van de hypothese dat ontwerp kan bijdragen tot een meer duurzame toekomst voor onze steden, op voorwaarde dat werk- en woonomgevingen elkaar ondersteunen om die toekomst waar te maken. Het onderdeel over de literatuur bespreekt hoe werkomgevingen meer en meer van hun woonomgevingen losgekoppeld worden. De literatuur maakt ook duidelijk hoe belangrijk het is om deze twee werelden terug samen te brengen in een collaboratief proces dat vormt krijgt in -wat wij noemen- “verweefcoaching”. Om de bestaande relaties tussen woon- en werkomgevingen te begrijpen, hebben we de ontwikkeling van 9 Belgische bedrijven onder de loep genomen: we onderzochten de belangrijke mijlpalen (kantelmomenten) uit de bedrijfsgeschiedenis en hoe deze de relatie met de woonomgeving beïnvloedden. We bespreken hoe bedrijven, overheden en burgers die leven en werken in de stad deze inzichten over de mijlpalen kunnen gebruiken om vorm te geven aan het proces van verwevingscoaching. Dit brengt een meer bewust collaboratief ontwerp van acties met zich mee op een microschaal (architectuale ruimte, technologische aspecten, en menselijke actoren in de bedrijven en in hun omgeving); dat verder ontwikkeld wordt op een mesoschaal (de regio en de stad) en de macroschaal (globale context).
Boek: AESOP Conference 2019
Aantal pagina's: 14
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:S240-ruimtelijke-ordening