< Terug naar vorige pagina

Publicatie

To report or not to report? Aangiftebereidheid van slachtoffers van seksueel geweld in België

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: CAHIERS POLITIESTUDIES
ISSN: 1784-5300
Issue: 63
Pagina's: 87 - 110
Toegankelijkheid:Closed