< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Re: "Diagnostic Accuracies of the Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging ADNEX Scoring Systems for Ovarian Adnexal Mass: Systematic Review and Meta-Analysis"

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Academic Radiology
ISSN: 1076-6332
Issue: 11
Volume: 28
Pagina's: 1643 - 1644
Aantal pagina's: 2
Jaar van publicatie:2021