< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Modelling the behaviour of a moored ship in sheltered waters

Boek - Dissertatie

Ondertitel:Modellering van het gedrag van een afgemeerd schip in beschutte afmeerlocaties
Het beschikken over een veilig afgemeerd schip is van vitaal belang teneinde de cargo op een veilige en snelle manier te kunnen overdragen. Vele havens zijn voldoende beschermd tegen golfwerking, maar hebben op hun beurt te maken met windeffecten, alsook scheepspassages die een invloed hebben op het afgemeerde schip. Deze thesis bespreekt de volledige afmeeranalyse voor schepen in dergelijke locaties. Binnen dit studiegebied wordt de respons van trossen bij cyclische belasting onderzocht door middel van trekbankproeven. Ook worden enkele pragmatische engineering tools aangereikt om een eerste analyse op het afgemeerde schip toe te passen, alvorens een dynamische afmeerstudie te verrichten. Naast de beschrijving van het wiskundig model om deze dynamische berekening uit te voeren, wordt ook specifiek het effect van passerende schepen onderzocht. Hiervoor worden schaalmodelproeven gebruikt, in combinatie met numerieke tools. Hierbij wordt vooral de interactie in beperkt vaarwater onderzocht. Deze condities worden meer en meer teruggevonden door de schaalvergroting van de zeevaart. Voor binnenvaart wordt deze toepassing zowaar nog relevanter, aangezien de beschikbare vaarsectie steeds beperkt is, met terminals langsheen de reeds beperkte vaarwegen.
Jaar van publicatie:2022
Toegankelijkheid:Open