< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Minder lokale mandatarissen in Brussel? Scenario’s en impact

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Het aantal gemeenteraadsleden en schepenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is relatief hoog, en stijgt bij elke verkiezing. In de debatten over het functioneren van de politieke instellingen van het Gewest wordt regelmatig het idee geopperd om het aantal lokale mandatarissen te verminderen. Deze bijdrage onderzoekt welke de mogelijke implicaties van een dergelijke vermindering zouden zijn. Drie scenario’s worden bekeken: een vermindering met 10 %, met 20 % en met 30 %. Voor elk van die scenario’s wordt gesimuleerd welke de gevolgen zijn voor de ideologische diversiteit in de gemeenteraden, de werklast voor de raadsleden en schepenen, de coalitievorming, de genderevenwichten en de positie van de Nederlandstalige verkozenen. Voor kleine fracties, voor de Nederlandstaligen en voor de genderevenwichten zouden de effecten duidelijk negatief zijn.
Tijdschrift: Brussels Studies
ISSN: 2031-0293
Volume: 2018
Jaar van publicatie:2018
Trefwoorden:Elections, Electoral system, Federalism, Institutions, Municipalities, Political staff, Region