< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Kemalisme en feminisme: een ambigue relatie: feministische perspectieven op de kemalistische hervormingen in de vroege Turkse Republiek

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

In de jaren twintig voerde de Turkse Republiek heel wat hervormingen door die een impact hadden op de maatschappelijke positie van de vrouw. Zo werd in 1924 het burgerlijk recht geseculariseerd, kregen vrouwen betere toegang tot het onderwijs en werden ze stemgerechtigd in de jaren dertig. Lange tijd werden deze hervormingen geprezen binnen de officiƫle historiografie, maar vanaf de jaren tachtig veranderde dit. Feministische academici stelden dat de hervormingen niets veranderden aan het patriarchale karakter van de samenleving en dat de gunstige gevolgen in onderwijs en tewerkstelling alleen merkbaar waren voor vrouwen uit burgerlijke milieus.Een tweede punt van controverse vormt de rol van de vrouwenbeweging in deze hervormingen. Vaak wordt gesteld dat zij slechts een klein aandeel bekleedde in de hervormingen, en dat de rechten niet afgedwongen maar eerder verleend waren. Mede door de herontdekking van primair bronnenmateriaal, nemen recente onderzoeken ook deze these steeds meer onder vuur. De vrouwenbeweging maakte intensief gebruik van het tijdschrift om haar standpunten naar buiten te brengen, en vanaf de vroege twintigste eeuw organiseerde ze protestacties en meetings. De relatie tussen de vrouwenbeweging en de staat was vaak gespannen, aangezien niet alle eisen van de vrouwenbeweging pasten binnen het kemalistische denkkader.
Tijdschrift: Brood and Rozen: Tidschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen
ISSN: 1370-7477
Volume: 1
Pagina's: 5-29
Jaar van publicatie:2015
  • VABB Id: c:vabb:401327