< Terug naar vorige pagina

Publicatie

IVUS-Based Local Vessel Estimation for Robotic Intravascular Navigation

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: IEEE Robotics and Automation Letters
ISSN: 2377-3766
Issue: 4
Volume: 6
Pagina's: 8102 - 8109
Toegankelijkheid:Closed