< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Evaluatie van de referentietaken van VITO

Boek - Rapport

Ondertitel:Deelrapport 1: Evaluatie van het instrument referentietaak
Deze studie is uitgevoerd door Dialogic in een gezamenlijke opdracht van het Departement Omgeving (OMG) en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). De opdracht betreft een evaluatie van het instrument ‘referentietaak’ en een evaluatie van de 20 individuele referentietaken zoals omschreven in het Beheersreglement 2019-2020 tussen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) betreffende de afbakening en de uitvoering van referentietaken. De studie bevat twee deelrapporten.
Dit deelrapport 1 behandelt de evolutie van de referentietaken sinds 2015, presenteert een samenvatting van de evaluatie van de uitvoering van de 20 individuele referentietaken door VITO (gebaseerd op Deelrapport 2), vergelijkt het instrument referentietaken met andere instrumenten (bv. een uitbesteding) en doet een voorstel voor een afwegingskader om referentietaken af te bakenen.
Aantal pagina's: 108
Jaar van publicatie:2021
Toegankelijkheid:Open