< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Ethan Matt Kavaler and Anne-Laure Van Bruaene (eds.), Netherlandish culture of the Ssixteenth century: urban perspectives

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: The sixteenth century journal
ISSN: 0361-0160
Volume: 52
Pagina's: 427 - 429
Jaar van publicatie:2021
Trefwoorden:Review
Toegankelijkheid:Closed