< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied: nood aan sociale reclasseringsperspectieven? (noot onder Cass. 5 augustus 2014)

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de strafuitvoeringsrechtbank om, in de procedure tot toekenning van een voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied, de beoordeling van de contra-indicatie ‘risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten’ te baseren op de afwezigheid van een reclasseringsplan of een structurerend kader in het buitenland.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Strafrecht
ISSN: 1379-4930
Issue: 2
Volume: 18
Pagina's: 124-128
Aantal pagina's: 5
Jaar van publicatie:2017
Trefwoorden:strafuitvoeringsrechtbank, sociaal reclasseringsplan, voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied, nieuwe ernstige feiten
Toegankelijkheid:Open