< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De kruimels van het Kalifaat : het repatriëringsdilemma rond de Belgische foreign terrorist fighters en hun families

Tijdschriftbijdrage - Review Artikel

Laten we ze daar of halen we ze naar hier? De vraag wat te doen met de Belgische foreign fighters en hun kinderen, die zich sinds het ineenklappen van het zogenaamde kalifaat opdringt, blijft de gemoederen hevig beroeren. Ondanks het feit dat het thema op bijzonder veel aandacht kan rekenen, dit zowel in de media als in tal van andere hoeken, blijkt een uitweg uit dit dilemma tot op heden moeilijk te vinden. Deze paper benadert het repatriëringsdilemma vanuit een dubbele optiek, waarbij zowel een kinderrechten- als een veiligheidsperspectief geboden worden. Vanuit deze dubbele optiek zullen de verschillende opties om met dit vraagstuk om te gaan tegen elkaar afgewogen worden. Niettegenstaande deze verschillende invalshoeken zijn de conclusies eensluidend: ondanks de mogelijke risicoU+2019s is het repatriëren van de IS-kinderen en het berechten van hun ouders binnen een westers rechtssysteem de enige weg vooruit uit de huidige impasse.
Tijdschrift: PANOPTICON
ISSN: 0771-1409
Issue: 3
Volume: 41
Pagina's: 298 - 307
Jaar van publicatie:2020