< Terug naar vorige pagina

Publicatie

De hervorming van de opleiding geneeskunde van het zeven- naar het zesjarige curriculum: een overzicht van de gevolgen en de aanpak binnen de KU Leuven

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Als gevolg van het inkorten van de masteropleiding geneeskunde met 60 studiepunten, opgelegd door de Vlaamse Regering, hebben alle Vlaamse universiteiten sinds academiejaar 2012-2013 een curriculumhervorming doorgevoerd in de opleiding geneeskunde. Deze curriculumhervorming heeft een grote impact op de onderwijsorganisatie en het inhoudelijke programma van zowel de bachelor- als de masteropleiding. Aan de KU Leuven heeft men van deze gelegenheid gebruikgemaakt om samen met de aanbevelingen van de visitatiecommissie en de resultaten van verschillende bevragingen en evaluaties de gehele opleiding geneeskunde vanaf het begin inhoudelijk onder de loep te nemen. Niet alleen werden bepaalde vakken of vakonderdelen geschrapt of toegevoegd, maar ook werd de vakinhoud herzien en nog beter dan voorheen afgestemd op het niveau van de basisarts. Er werd een volledig nieuw stagetraject uitgetekend met meer keuzemogelijkheden voor de studenten en de wetenschappelijke vorming werd over de gehele opleiding meer uitgebouwd met als eindpunt een opwaardering van de masterpaper. Een volledig nieuw Engelstalig semester werd uitgerold binnen de masteropleiding. De eerste studenten zullen dit academiejaar starten aan het nieuwe stagetraject, waarbij de opvang van het dubbele cohort een uitdaging zal zijn. Bij de gehele uitrol van het nieuwe curriculum staat de kwaliteitscontrole centraal met een continue opvolging vanuit de Permanente Onderwijscommissie (POC).
Tijdschrift: Tijdschrift voor Geneeskunde
ISSN: 0371-683X
Issue: 2
Volume: 73
Pagina's: 79 - 88
Jaar van publicatie:2017