< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Blend electrospinning of dye functionalized polymer nanofibres for colorimetric sensors

Boekbijdrage - Boekabstract Conferentiebijdrage

Boek: Electrospinning, 4th International conference, Abstracts
Aantal pagina's: 1
Jaar van publicatie:2016