< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Bij politieverhoor asymmetrische verhouding tussen justitie en verdachte. EHRM bestendigt institutionele benadering van bijstandsrecht (noot onder EHRM 28 april 2022, Wang/Frankrijk)

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: NC
ISSN: 1782-3447
Issue: 4
Volume: 17
Pagina's: 275-281
Jaar van publicatie:2022