< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Bacterial biofilms on thalli of Laboulbeniales : a community uncovered

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: SYDOWIA
ISSN: 0082-0598
Volume: 74
Pagina's: 335 - 342
Jaar van publicatie:2022
Toegankelijkheid:Open