< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Auteursrecht en de vrijheid van expressie en informatie: artikel 10 EVRM als 'externe' beperking op het auteursrecht

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Analyse van recente rechtspraak EHRM in verband met conflicterende rechten expressievrijheid en auteursrecht.
Tijdschrift: Auteurs et Media
ISSN: 1370-6039
Issue: 3-4
Pagina's: 190 - 200
Jaar van publicatie:2013