< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Attituden en zelf-gerapporteerde lawaaiblootstelling in gehoorbescherming bij 12-jarige jongeren in Vlaanderen

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

In het Vlaams cohortonderzoek JOnG! werd bij 1.443 12-jarige jongeren de attitude ten opzichte van blootstelling aan lawaai en het gebruik van gehoorbescherming in kaart gebracht. Bijna de helft (45,4%) van de jongeren gebruikt een of andere draagbare geluidsspeler met hoofdtelefoon of oortjes, en 67,3% doet dit bij het luisteren naar muziek of het gamen op de computer. 10,6% van deze jongeren luistert wekelijks 7 uren of meer, en 21,6% zet de volumeknop van zijn muziekspeler gewoonlijk op 60% of meer van het maximum. De proportie jongeren die op deze jonge leeftijd al hoog-risico luistergedrag vertoont (blootstelling ≥7 uur per week, aan een volume van ≥60%) is nog beperkt tot 4,2%. Het gerapporteerde risicogedrag wordt niet of onvoldoende gecompenseerd door een gepaste attitude tegenover de risico’s van lawaaischade of door het nemen van beschermende maatregelen. Slechts 15,2% van de ondervraagde jongeren heeft ooit gehoorbescherming gedragen. Naar aanleiding van deze resultaten wordt gepleit voor een versterking van het preventief beleid, met specifieke aandacht voor de beginnende gebruikers van draagbare muziekspelers.
Tijdschrift: JGZ : Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg
ISSN: 1567-8644
Issue: 50
Pagina's: 119 - 125
Aantal pagina's: 7
Jaar van publicatie:2018