< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Assessing animal welfare impact of fourteen control and dispatch methods for house mouse (Mus musculus), Norway rat (Rattus norvegicus) and black rat (Rattus rattus)

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Animal welfare
Issue: e2
Volume: 32
Pagina's: 1-10
Jaar van publicatie:2023
Toegankelijkheid:Open