< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Ambiguïteit troef. Simone de Beauvoirs pleidooi voor een moraal van de dubbelzinnigheid

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

In deze paper wordt aangetoond dat de moraal die Simone de Beauvoir verdedigt geen ethisch verdachte, onoprechte, dubbele moraal is maar een moraal die haar fundament en haar inhoud dankt aan onze ambigue 'condition humaine': onze lichamelijkheid en gedetermineerdheid tegenover onze spiritualiteit en vrijheid; onze toevalligheid tegenover onze uniciteit; ons tekort aan zijn tegenover onze onthulling van het zijn; onze zinloosheid tegenover onze zingeving; onze bepaaldheid door de wereld en de ander tegenover onze onafhankelijkheid en onze afzondering. Enkel op de aanvaarding van die ambiguïteit laat zich volgend De Beauvoir een authentieke moraal bouwen. Deze moraal is genereus en progressief, maar door haar moraliserend, veeleisend en streng karakter is ze gelijktijdig ongewild elitair.
Tijdschrift: Filosofie. Tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie
ISSN: 2034-1229
Volume: 24
Pagina's: 23-29
Aantal pagina's: 7
Jaar van publicatie:2014
Trefwoorden:ethics, existentialism