< Terug naar vorige pagina

Publicatie

8.7. Standpunten en meningsvorming. 8.7.4. Studiedag neerlandistiek – slotbeschouwing met enkele aanbevelingen

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Aanbevelingen die voortkomen uit de lezingen en discussies op een studiedag over de toekomst van de neerlandistiek. De aanbevelingen hebben vooral betrekking op het middelbaar onderwijs. 1. Verrijk de inhoud van hetvak Nederlands 2. Geef het vak Nederlands de ruimte en zorg voor leraren met 'bagage' 3. Versterk de samenwerking tussen de universitaire neerlandistiek en het middelbaar onderwijs 4. Maak middelen vrij voor een voor leraren en leerlingen gebruiksvriendelijk en steeds weer geactualiseerd platfom 5. Versterk de samenwerking tussen Vlaamse, Nederlandse en 'extramurale' initiatieven die relevant zijn voor het onderwijs.
Tijdschrift: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
ISSN: 0770-7762
Volume: 99
Pagina's: 116 - 118
Trefwoorden:Newspaper/Magazine/blog article
Toegankelijkheid:Closed