< Terug naar vorige pagina

Project

Zuivering van kritieke metalen door solventextractie met ionische vloeistoffen in milliflow reactoren.

Dit project omvat de intensificatie van solventextractie (vloeistof-vloeistofextractie) technologie voor kleine, maar hoogwaardige materiaalstromen die kritieke metalen bevatten. Hiervoor wordt onderzoek verricht naar de chemische ontwikkeling en optimalisatie van solventextractiesystemen in milli-flowreactoren en gebaseerd op ionische vloeistoffen. De voordelen van zulke milli-flowreactoren voor solventextractiesystemen zijn de grote interfaciale oppervlakte per eenheidsvolume, de kortere diffusielengtes, verbeterde mengeffecten door de vorming van interne vortices en een betere warmteoverdracht. De ionische vloeistoffen zorgen voor hogere scheidingsfactoren en bijgevolg een gemakkelijkere scheiding. Dit werk zal op twee gevalstudies worden toegepast: de scheiding van platina/palladium/rhodium en de zuivering van germanium. Het project zal leiden tot een toename in efficiëntie en duurzaamheid van scheidingsprocessen in de materiaalverwerkende nijverheid en de chemische industrie.

Datum:7 sep 2018  →  Heden
Trefwoorden:solvent extraction, ionic liquid, milliflow
Disciplines:Analytische chemie, Fysische chemie, Organische chemie, Anorganische chemie, Farmaceutische analyse en kwaliteitszorg, Fysica en nanofysica van gecondenseerde materie
Project type:PhD project