< Terug naar vorige pagina

Project

Wiskundig redeneren door bachelorstudenten wiskunde

Dit doctoraatsonderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in het niveau en de karakteristieken van het wiskundig redeneren van bachelor wiskundestudenten en probeert manieren te vinden om het wiskundig redeneren van deze studenten te verbeteren.
 
De volgende zaken zullen onderzocht worden:
·         Welke wiskundige redeneervaardigheden kunnen geïdentificeerd worden?
·         Welke wiskundige redeneervaardigheden zijn relevant voor wiskundeonderwijs op bachelorniveau?
·         Hoe kan wiskundig redeneren gemeten worden?
·         Wat zijn de wiskundige redeneervaardigheden van wiskundestudenten in de huidige bachelorprogramma's van de KU Leuven en de Rijksuniversiteit Groningen?
·         Hoe kan de onderwijscontext aangepast worden om de wiskundige redeneervaardigheden van bachelorstudenten wiskunde te verbeteren?
 
In de twee genoemde universiteiten zullen interventies geïmplementeerd worden in de bachelor wiskunde. Gegevens worden verzameld door het inventariseren van het wiskundig redeneren van studenten, voor, tijdens en na de interventies, door middel van task-based think-aloud interviews, observaties, online testen en beoordeling van examens. Het onderzoek zal met name kwalitatief van aard zijn.

Datum:1 okt 2014  →  1 okt 2018
Trefwoorden:Mathematics education, Reasoning, Calculus
Disciplines:Wiskundige analyse, Toegepaste wiskunde, Algemene wiskunde, Geschiedenis en grondbeginselen van de wiskunde, Andere wiskunde
Project type:PhD project