< Terug naar vorige pagina

Project

Wanneer grootte ertoe doet: een platform om moleculaire interacties en multimerisatie te bestuderen

Wij vragen financiering voor een systeem dat de keuze
biedt voor het scheiden van de stalen op basis van het
hydrodynamisch volume gebruik makend van size-exclusion
chromatografie of field-flow fractionatie met een online
multi-detector systeem dat multi-angle lichtverstrooiing,
dynamische lichtverstrooiing, UV-VIS spectroscopie,
refractometrie en de detectie van fluorescentiespectra
omvat. Het gevraagde instrument maakt het mogelijk een
complex moleculair staal te scheiden op basis van de
grootte van de moleculen, gevolgd door onmiddellijke
inline karakterisering van het molecuulgewicht, de vorm, de
concentratie en de binding aan conformatie-gevoelige
kleurstoffen. Een dergelijke opstelling is uiterst krachtig
voor de analyse van biomoleculaire interacties tussen
eiwitten/nucleïnezuren/lipiden, conformatieveranderingen,
alsook aggregatie en amyloïdevorming en de invloed van
mutaties en fysisch-chemische parameters op al het
bovenstaande.
Er bestaat reeds brede belangstelling voor het instrument
(het consortium dat deze aanvraag indient bestaat uit tien
hoofdonderzoekers en twee innovatiemanagers van twee
KUL-campussen), en verwacht wordt dat de kring van
gebruikers zal worden uitgebreid aangezien het instrument
zeer veelzijdig is en omdat oligomerisatie,
conformatieveranderingen, de vorming van eiwitcomplexen
en aggregatie (functioneel of pathologisch) veel
voorkomende gebeurtenissen zijn in cellen en belangrijke
doelwitten zijn voor therapeutische interventie.

Datum:1 mei 2022 →  Heden
Trefwoorden:size-exclusion chromatography, field-flow fractionation, online multi-detector system, multi-angle light scattering, dynamic light scattering, UV-visible light absorption, refractometry,, fluorescence spectra, biomolecular interactions
Disciplines:(Bio)moleculaire modellering en design