< Terug naar vorige pagina

Project

Waargenomen hechtingservaringen van Iraanse adolescenten met suïcidaliteit identificeren: Hun op gehechtheid gebaseerde relatie modelleren met ouders en suïcidale gedragingen

Het is een studie met gemengde methoden. Met betrekking tot het eerste onderzoeksdoel hebben we interviews gehouden met adolescenten, waarbij we peilden naar uitspraken over de kwaliteit van ouderschap, representatie van gehechtheid en gehechtheidsgedrag. Het doel van de eerste onderzoeksfase is het identificeren van de belangrijkste thema's van gepercipieerde hechtingservaringen van Iraanse adolescenten met suïcidaal gedrag. Meer specifiek willen we de belangrijkste thema's identificeren van waargenomen hechtingservaringen van adolescenten met suïcidaal gedrag en waargenomen hechtingservaringen die het suïcidale gedrag van adolescenten beïnvloeden. We hebben thematische analyse gebruikt om de kwalitatieve gegevens van deze fase te analyseren. Wat betreft het tweede onderzoeksdoel, zullen we een kwantitatieve studie uitvoeren om na te gaan of de geëxtraheerde thema's in de eerste fase geschikt zijn voor Iraanse adolescenten of niet. Met andere woorden, we streven ernaar om de validatie van het voorgestelde model in de eerste onderzoeksfase te onderzoeken door de kwantitatieve studie met behulp van SEM.

Datum:3 dec 2020  →  Heden
Trefwoorden:Attachment, Parenting, Suicide
Disciplines:Psychotherapie
Project type:PhD project