< Terug naar vorige pagina

Project

VOORSPELLEN VAN RESPONS BIJ HET GEMETASTASEERD RENAAL CEL CARCINOOM BEHANDELD MET ANGIOGENESEREMMERS EN/OF IMMUUN CHECKPOINT INHIBITORS

Met de introductie van bloedvatremmers en immuuntherapie zijn recent belangrijke verbeteringen bereikt in de behandeling van het gemetastaseerd heldercellig niercarcinoom. Nochtans hebben we nog steeds geen predictieve bio-merkers voor deze behandelingen. Met dit project willen we hiernaar op zoek gaan zodat we de juiste therapie aan de juiste patiënt kunnen aanbieden. Zo kunnen we in de toekomst betere behandelingsresultaten bekomen, nutteloze behandelingen en hun bijwerkingen vermijden bij patiënten bij wie de therapie niet werkt en de overheidsmiddelen op een efficiëntere manier gebruiken. We zullen de moleculaire kenmerken van primaire niertumoren en hun metastasen en genetische kenmerken van de patiënt onderzoeken. We willen een eenvoudige manier aanbieden om niertumoren bewaard in paraffine te classificeren in onze moleculaire ccrcc1-4-classificatie, die een bewezen prognostische en predictieve impact heeft in verschillende therapeutische situaties.
Datum:5 dec 2019 →  30 sep 2021
Trefwoorden:Kidney Cancer, Metastases, Angiogenesis inhibitors, Immune checkpoint inhibitors, Predictive biomarkers
Disciplines:Kankertherapie, Kankerbiologie