< Terug naar vorige pagina

Project

Voorkomen van vermijdbare ziekenhuisopnames en verbeteren van zorgtransities bij residenten van woonzorgcentra

Door de vergrijzing en de verminderde beschikbaarheid van informele zorgverleners brengt een toenemend aantal ouderen hun laatste levensjaren door in woonzorgcentra (WZC), waar kwaliteit van de zorg al lang een bekommernis is. Negatieve uitkomsten, zoalsvalincidenten, fixatie en decubitus, komen vaak voor door het complexe profiel van bewoners, een tekort aan gekwalificeerd personeel en slechte arbeidsomstandigheden. Dit leidt tot een hoog aantal vermijdbare ziekenhuisopnames. MANTIS wil de evidentieversterken betreffende de preventie van vermijdbare ziekenhuisopnames bij WZC bewoners en het optimaliseren van transities naar het ziekenhuis wanneer opnames onvermijdbaar zijn. De specifieke doelstellingen zijn: 1) het evalueren van de relaties tussen verschillende kenmerken van WZC en zorgverleners, en bewonersoutcomes, 2) het bepalen van de kenmerken van bewoners die opgenomen zijn in het ziekenhuis en de redenen en kenmerken van de ziekenhuisopname, 3) het evalueren van de definitie van vermijdbare ziekenhuisopnames voor WZC bewoners, 4) het evalueren van de kwaliteit van zorgtransities en de ervaringen van bewoners en zorgverleners, en 5) het ontwikkelen van een set van evidence-based kwaliteitsindicatoren voor transitionele zorg van WZC bewoners.
Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:nursing home, transitional care
Disciplines:Geriatrie, Geriatrische verpleegkunde