< Terug naar vorige pagina

Project

Verdere verdieping van marktpotentieel nieuwe biomerkers voor diagnose van axiale spondyloartritis (R-10413)

In 2 onafhankelijke cohorten werden er nieuwe biomerkers geïdentificeerd voor een verbeterde diagnose van axiale spondyloartritis. Het huidige project zal mits een marktbevraging de resultaten van deze studie toetsen aan de noden en de vragen van de markt zodat er op basis hiervan een beslissing genomen kan worden over de patentstrategie.
Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:axiale spondyloartritis, biomerker
Disciplines:Adaptieve immunologie